Hvad er numerologi?

Numerologi er viden om, at alt i verden er energi. Numerologi er en ældgammel videnskab om tal og vibrationer. I hvert tal og bogstav ligger der en vibration som udgør eksempelvis vibrationen i dit navn.  Der findes flere numerologiske systemer. Jeg arbejder ud fra den kaldæiske,  indiske numerologi, samt astrologiske og talvidenskabelige principper.

Før blev den numerologiske viden kun overleveret mundtlig, da man var bange for at den numerologiske videnskab ville havne i de forkerte hænder og derved evt. blive misbrugt. Det er en meget kraftfuld og dybdegående videnskab og derfor skal numerologien bruges med respekt og overholde de etiske regler herfor.

Alle tallene i din fødselsdag er din kodning og aftryk for dine helt specifikke evner og talenter. Dine navneenergier er et udtryk for den livsvej du lever dit liv på, på godt og ondt. Sammensætningen af disse er dybestset et udtryk for, den intention du har for at udleve dit potentiale i dit liv. Derved har du også ved hjælp af numerologien mulighed for, at påvirke din livsvej til et mere balanceret, harmonisk og succesfuldt liv. Alt dette i samklang med hinanden skaber præcis de resultater du har mulighed for at udleve. 

 

Alt er energi – vi er alle omfattet af denne energi udfra vores navne og fødselsdato. Det gælder både mennesker, dyr, virksomheder og flere andre områder hvor du udfra numerologien kan se, hvordan det påvirker det enkelte område.